FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Brest – RTPS Rakitnica, Belarus (291 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
69.68hBR Radio Brest8.002012-04-20play
70.91hBR 18.002012-04-20
71.69hBR Kanal Kultura8.002012-04-20
72.47hRadio Stolitsa8.002012-04-20
87.5vYumor FMYUMOR_FMF3192.002016-06-19play
88.5vBR Kanal Kultura1.002009
91.5hCenter FM3.372020-10-25
98.6vLegendy FMLEGENDY_F31E2.522022-02-15enhc
100.0hBR 116.00 ex V
100.4vRadio Minsk1.002010-08-10
100.8vAlfa Radio__ALFA__F3112.00
101.2hRadio Roks_ROKS___F0104.302009-11-20play
103.7hRadius FMRadiusFMF20317.002009-11-20
104.8vBR Radio Brest2.00
106.2hRadio B.A.4.30play
106.6hRadio MirRADIOMIRF30A4.30
return to full log