FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Sovetsk – Novokolhoznoe, Russia (300 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
105.0vAvtoradio2.142012-09-17play
return to full log