FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

L'viv – LFKRRT-Vysokyy zamok 9, Ukraine (426 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
67.04vUR 11.002013-08-16scttr/ductplay
67.82vSvitle radio Emmanuyil3.002014-02-03scttr/ductplay
89.1vRadio Roks1.502014-02-03ducting33play
89.7vFM GalychynaGALY4YNA62271.502011-11-06ducting32play
91.1vRadio Sharmanka3.002010-08-01ducting
91.9vRadio Pyatnytsya+62111.502018-10-11ducting34play
100.8vUR Radio L'vivs'kaya khvylia3.002014-02-03ductingplay
101.7vHit FM_HIT-FM_60022.002013-08-16ducting31
102.5vRetro FM2.002011-11-06ductingplay
103.3vUR 10.502015-10-30ductingplay
103.9hNRJ2.512011-11-06ductingplay ex Alla
104.3vKiss FM2.002019-03-26scatterplay
105.4vAvtoradio1.602011-11-06ductingplay
106.0hNashe Radio2.502011-08-21scttr/ductplay
106.7vRadio Nezalezhnist'3.002015-10-30ductingplay
107.2vRadio Vgolos2.702015-10-30ducting20play
return to full log