FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Kovel, Ukraine (371 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
68.48hRadio Mariya v Ukraini4.002012-12-29scttr/ductplay
91.0vRadio Melodia0.252014-05-07scatterplay Warszawa down
91.8vUR 10.502011-09-21ducting34play
92.7hNashe Radio1.802024-02-19scatterplay
95.4hRadio Avers3.202024-02-20scatter
99.75hTelekanal 1+12010scttr/duct43play
102.7vStylnoye radio Perets FM1.002011-09-21ducting44play
103.9hRetro FM1.002010ducting48play
106.0vHit FM0.252011-09-21ducting40play
107.9vRusskoye Radio0.102014-02-03ducting37play
return to full log