FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Bevtoft – Tirslundvej 17, Denmark (754 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
93.6vRadio Syddanmark__SYD-__9C590.082015-10-02ductingplay
return to full log