FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Novoye Radio

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
91.7vNovoye RadioRUS KaliningradHOBOE___77392442024-04-2232
return to full log