FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Radio Nostalgie 99FM

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
99.0hRadio Nostalgie 99FM UKR Kyiv – KFKRRT, vul. Dorogozhyts'ka, 106.007752015-11-05ducting35play
return to full log