FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 – 2019)

Svitle radio Emmanuyil

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
67.82vSvitle radio EmmanuyilUKR L'viv – LFKRRT-Vysokyy zamok 93.004262014-02-03scttr/ductplay
return to full log