FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Uppsala – Vedyxa TM, Sweden (817 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
90.3hSR P120.002011-10-24ducting
93.3hSR P220.002011-10-24ductingplay
96.6hSR P3SR_P3___E20320.002011-10-24ductingplay
102.5hSR P4 UpplandSR_Uppl_E42420.002011-10-24ductingplay
return to full log