FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Brest – DK Profsoyuzov, Belarus (278 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
92.8vNovoe Radio0.50
return to full log