FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Miskolc – Avas, Hungary (505 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
96.3vOzone FM5.002014-05-01scatterplay
97.1hMR 1 Kossuth5.60scatter ex Neo FM
98.3hClass FM5.60scttr/duct
103.8hMR 1 Kossuth3.002013-05-22scatterplay Łódź down
return to full log