FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Lublin – Piaski, Poland (268 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
89.3vRMF FM_RMF_FM_3F4430.002008enhc
90.8vPR 1 JedynkaJEDYNKA_321130.00enhc
102.2vPR LublinLublin__390090.00enhc
104.2vPR 3 Trójka_TROJKA_323390.00enhc
return to full log