FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 – 2017)

Vinnytsya – VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23, Ukraine (712 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
70.91hRadio Mariya v Ukraini8.002015-10-30ductingplay Brest down at night
return to full log