FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 – 2019)

Yaskrave Radio

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
72.47hYaskrave RadioUKR Vinnytsya – VFKRRT, vul. Maksymovycha, 2317.007122018-10-09ducting15play
return to full log