FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Radio Vesti

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
104.6vRadio VestiUKR Kyiv – KFKRRT, vul. Dorogozhyts'ka, 106.007752016-12-31ducting20play
return to full log