FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Radio24syv

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
97.3vRadio24syvDNK Hammeren – Fyrvej 130.104442016-09-11ductingplay
98.8vRadio24syvDNK Nakskov – Karlebyej 730.006172014-05-07scatterplay Warszawa down
100.3hRadio24syvDNK Holstebro – Mejrup24syv___920460.308312015-08-13ducting34play
100.5hRadio24syvDNK Sønder Højrup – Sdr. Højrupvejen 2124syv___920460.006782010-09-22scttr/ductplay
100.7vRadio24syvDNK Tolne – Jerupvej 61024syv___920410.008122015-08-13ductingplay
101.1vRadio24syvDNK Skamlebæk – Disbjergvej 2624syv___92045.006512015-10-02ducting39play
101.3vRadio24syvDNK Thisted – Hanstholmvej 463.008602018-10-10ducting25play
101.6hRadio24syvDNK Næstved – Øverup24syv___9204100.005992010-09-10scttr/ductplay
102.1hRadio24syvDNK Rangstrup – Gammel Tøndervej 2860.007482013-05-16scatterplay Bydgoszcz down
102.3vRadio24syvDNK København – Gladsaxe24syv___920460.00588scttr/duct51play ex H
102.5vRadio24syvDNK Varde – Nordenskov/Kærgårdsvej 41B10.007982015-08-13ductingplay
102.7hRadio24syvDNK Aalborg – Frejlev24syv___920440.008032011-10-01ducting44play ex DR P2
103.0hRadio24syvDNK Århus – Søsterhøj24syv___920460.007312010-09-22scttr/duct43play ex DR P2
103.5hRadio24syvDNK Bornholm – Årsballe24syv___920430.00428scttr/duct70play
return to full log