FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Russkoye Radio

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
98.5vRusskoye RadioUKR Kyiv – KFKRRT, vul. Dorogozhyts'ka, 10????KO??62E33.607752018-10-10ducting29play
107.9vRusskoye RadioUKR Kovel0.103712014-02-03ducting37play
return to full log